ABF: Stå upp för den fria bildningen, Liberalerna

Debatt 26 januari 2023 19:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidöavtalets skrivning om armlängds avstånd till kulturen bör också gälla folkbildningen. Vi uppmanar Liberalerna i Sörmland att kräva ett rakt svar från sina partikamrater i regeringen om hur den fria bildningen i Sörmland ska garanteras. 

 

Nu öppnar ABF-Sörmland dörrarna för en ny termin där alla i Sörmland kan delta. Under våren anordnas cirklar i språk, hantverk och musikutövande, där alla kan få ny kunskap, eller nya färdigheter. Under våren kommer vi arrangera föreläsningar på kvinnodagen, teaterföreställningar och till och med en mungigafestival i Nyköping! 

Det är bara exempel på några av de arrangemang ABF erbjuder här i Sörmland, och i hela Sverige.  Allt det här är en del av folkbildningen, en svensk institution som varit en självklarhet i över ett sekel, men som vi nu måste ta en ny strid för i och med Sverigedemokraternas inflytande över regeringens kulturpolitik.

 

Tidöavtalet innehåller skrivningar som väcker flera illavarslande frågor kring folkbildningens oberoende och förutsättningar som även riskerar att få en direkt påverkan på folkbildningen i Sörmland. Bland annat nämns en ”effektivisering” av folkbildningen vilket kan tolkas som ”nedskärningar”. Nedskärningar skulle utarma flera platser i eller kring Sörmland ytterligare då studieförbund som ABF ofta är de enda utbildnings- och kulturaktörerna på plats.

En statligt styrd folkbildning kommer att förlora den ”armlängds-avstånds-princip” som styrningen av folkbildningen länge vilat på. Fram till idag har vi haft ett system där Sörmlands invånare haft makt och inflytande att själva bestämma vilket utbud de vill ha. 

 

Det är därför nu upp till alla i Sörmland som tror på medbestämmande, lokal demokrati och ett fritt föreningsliv att höja sina röster för folkbildningen och stå upp för rätten till fri bildning. Ett extra ansvar vilar på de partier som gett Sverigedemokraterna inflytande över kulturpolitiken och det ligger nu i allas intresse att hjälpas åt att förhindra etableringen av klåfingriga system som riskerar att leda till statlig detaljstyrning av folkbildningen i Sörmland. 

 

I slutet på förra året skrev Sverigedemokraternas talesperson i folkbildningsfrågor, Jonas Andersson, i ett Facebook-inlägg att det främst är Sverigedemokraterna som ligger bakom skrivningarna i Tidöavtalet som rör folkbildningen. 

Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna vill styra innehållet inom konsten, folkbildningen och public service. Däremot är det förvånande om Liberalerna inte kommer göra något motstånd i frågan. Liberaler har alltid försvarat folkbildningens oberoende, eftersom de vet att det är en bärande del av den liberala demokratin. 

 

Vi hoppas därför att Liberalerna i Sörmland sätter press på sina partikamrater i kommun, regionfullmäktige, riksdag och regeringen och kräver att utbildningsminister Mats Persson (L) ger raka svar på hur den fria bildningen ska garanteras. När det gäller principen om armlängds avstånd till folkbildningen är det nu därför upp till bevis. 

 

Caroline Helmersson- Olsson 
Ordförande ABF Sörmland 

Carina Ålander 
Ombudsman ABF Sörmland 

Helén Pettersson 
Förbundsordförande ABF 

Annica Dahl 
Förbundssekreterare ABF 

Ämnen du kan följa