Om inget nu görs stannar vindkraften av

Debatt 8 juli 2022 20:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska vindkraften byggs ut snabbt. Nyligen uppnåddes den planeringsram om 30 Terawattimmar vindkraft som Moderaterna, Folkpartiet (numera Liberalerna), Kristdemokraterna och Centerpartiet slog fast redan under alliansregeringen.

Men om några år stannar produktionen upp, om det inte beviljas fler nya tillstånd.

 

Det är problematiskt att flera kommuner stoppar nya vindkraftsparker, eftersom vindkraften minskar klimatutsläppen. Den möjliggör ny-industrialiseringen. Den pressar elpriset, och den bidrar till att ersätta rysk gas – och därmed stärka vår och Europas säkerhet.

Det bör samtidigt påpekas att kommunernas veto inte bara gäller för vindkraft, utan också för möjliga framtida kärnkraftsreaktorer.

 

De politiska partierna måste sluta bråka om olika kraftslag. Vi har fyra konkreta förslag. De bör tas med i en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse om att snabbt möjliggöra ny elproduktion i Sverige.

Kraftiga ekonomiska incitament för kommunerna. Många vindkraftsbolag har ökat nivån på bygdemedel till närsamhällena. Det är bra, men inte tillräckligt.

 

Riksdagen måste införa kraftiga, teknikneutrala och långsiktiga statliga ekonomiska incitament till de kommuner som godkänner vindkraft – och annan ny fossilfri elproduktion – inom kommunen.

Planeringsstöd till kommunerna. Under alliansregeringen infördes ett planeringsstöd till kommunernas vindkraftsplanering.

 

Ett nytt planeringsstöd skulle leda till en genomtänkt plan kring var vindkraft bör byggas – och inte byggas – runt om i Sörmland och i hela Sverige.

Planeringsstöd till länsstyrelserna. Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill att länsstyrelserna, i samarbete med kommunerna, ska identifiera lämpliga områden för vindkraft.

Länsstyrelserna måste snarast få i uppdrag att genomföra detta planeringsarbete.

Tidigarelagt och rättssäkert kommunalt beslut. I dagsläget har vi ett rättsosäkert system – där kommunerna mitt under tillståndsprocessen kan dra tillbaka ett tidigare godkännande.

 

Riksdagen bör besluta att kommunernas besked om vindkraft ska tidigareläggas och att positiva beslut inte kan rivas upp.

Riksdagen måste helt enkelt uppmuntra kommunerna att godkänna ny elproduktion.

Annars hotas elektrifieringen och klimatomställningen, samtidigt som det blir svårare att bryta EU:s beroende av rysk fossilgas. Sörmlands kommuner kan gå i spetsen – och spela en viktig roll.

Anders Wijkman

Ordförande i Nätverket Vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman

VD, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn

VD, Wpd Scandinavia

Hillevi Priscar

Landchef, OX2 Sverige


Maria Röske

VD BayWa Nordic AB

Peter Zachrisson

VD, SR Energy


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Experten: Så sänker du dina elkostnader – och tjänar på elen: "Vi har ju världens läge"

Experten: Så sänker du dina elkostnader – och tjänar på elen: "Vi har ju världens läge"

Debatt: Miljöpartiets vindkraftsstöd skulle ge miljoner årligen

Miljöpartiets vindkraftsstöd skulle ge miljoner årligen
Visa fler
Ämnen du kan följa