Varför förstör ni politiker vårt kulturarv?

Ni - alla Ansvariga för omsorgen och vårdandet av Katrineholm!
På sidan ArkitektUpproret på nätet läser jag om ert olyckliga beslut om förstörelse av kulturarv. I media läser man ofta protester över hur krig raserar kulturarv. Vi har inte krig i Sverige, men i Sverige förstör ni kommunpolitiker våra levnadsmiljöer.

22 april 2016 05:00

Jag vill verkligen veta VARFÖR ni partipolitiker arbetar så frenetiskt på att förstöra allas vårt kulturarv? Förstår ni inte att det är en våldshandling ni tänker göra mot era kommuninnevånare OM ni måste riva och rasera något för att kunna bygga något nytt? Vilka tror ni att ni är? Ni kallas folkvalda.

Ni är avlönade av kommuninnevånarna, antagligen ganska bra löner också. Men ni är inte avlönade för att förstöra medborgarnas kulturhistoria. Man kan med fog jämföra raserandet av kulturarv med terroristverksamhet. Att utradera människors levnadsmiljöer utan att blinka. Är det verkligen det ni vill hålla på med?

Är det det ni vill bli ihågkomna för - att förstöra medborgarnas levnadsmiljöer? Det är allmänt känt att människor som inte har tillgång till sin historia - förlorar sin identitet. Är det det ni håller på med - att radera kommuninnevånarnas identitet? Idag, med den kunskap vi har om utarmningen av planetens resurser - så borde det räknas som rent kriminellt att över huvud taget tänka tanken att riva och rasera äldre bebyggelse.

Naturligtvis ska medborgarnas skattepengar i första hand alltid gå till underhåll, vård och renovering av äldre arkitekters byggnader. Att riva är totalt huvudlöst. Förstår ni inte det så har ni ingenting i kommunhuset att göra. För då lyser okunnigheten om er.

Allt destruktivt är ett ögonblicks verk - en dåres handling. Allt konstruktivt kräver tid, omtanke, kärlek - något en klok och vis människa kan åstadkomma. Jag hoppas verkligen att ni besinnar er och tänker ut andra lösningar på nybyggandet, samt istället för att riva - sätter igång att med stor omsorg om att vårda alla era äldre byggnader i kommunen. Endast det kan ni komma att få någon respekt och uppskattning för, och möjligen bli positivt ihågkomna för.

På nätet kan man också hitta en sida som med bilder beskriver Europas 10 mest fantastiska småstäder och byar. Med kommunpolitiker som vi har i Sverige så kommer det sannolikt inom överskådlig framtid inte finnas någonting att visa upp för turister - allt har ersatts av glas- stål- och betonglådor - av tillfälliga kommunpolitiker med medborgarnas skattepengar.

 Vänliga Hälsningar

Anna Gustin

Stockholm

(född i Katrineholm)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!