Lärlingssystemet ger möjligheter

15 april 2016 10:45

Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, där konsumtionen hålls uppe av att hushållens skulder, står många utan arbete. Regeringen inser problemet, men resultatet av den förda politiken är tyvärr en besvikelse. Enligt Ekot har bara 150 av de utlovade 3 000 utbildningskontrakten, 44 av de 700 utlovade trainejobben och 31 av de utlovade 1 000 "extratjänsterna" faktiskt blivit av. Arbetsförmedlingens program lockar så få deltagare att myndigheten skickar tillbaka miljardbelopp till staten.

Så vad kan vi göra? Kanske är det dags att tänka lite mera som våra europeiska grannar. I Österrike och Tyskland är arbetslösheten bland unga och personer med utländskt ursprung betydligt lägre än i Sverige. En förklaring är att många kommer in på arbetsmarknaden som lärlingar. Via lärlingssystemet får de inte bara kontakt med arbetsmarknaden, utan också möjligheten att bygga upp nödvändiga kunskaper.

Småföretagarnas Riksförbund genomförde nyligen en enkätundersökning bland våra 23 000 medlemmar. Det visade sig att många företagare också i Sverige är villiga att erbjuda lärlingsplatser. Så varför bygger politikerna inte ut lärlingssystemet, som ett alternativ till dagens bristfälliga arbetsmarknadspolitik?

Nima Sanandaji, utredare och tekn. dr.

Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!