Hyresrätten behövs – men kalkylen måste gå ihop

Katrineholm 15 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi läste med stort intresse Helena Frisks inlägg i tidningen den 4 februari. Vi är helt eniga kring hyresrättens stora fördelar där en välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. 

 

Även om det finns många fördelar ser vi också problem med att få ihop den ekonomiska kalkylen för hyresrätten. Som en av Katrineholms största fastighetsägare har vi högt ställda mål i vår verksamhet. Vår vision är att skapa boende som gör skillnad. För oss innebär det ett fokus på att göra skillnad för våra hyresgäster, våra anställda och för ett levande Katrineholm. 

Vi gör det utifrån ett långsiktigt perspektiv som för oss innebär minst 20 år. En viktig del i vårt erbjudande till hyresgästen är inte enbart bra service, miljövänliga val och trevliga lägenheter. Det innebär också att man som hyresgäst hos oss bidrar i vårt arbete med sponsring och socialt engagemang tillsammans med ett 30-tal föreningar, skolor och ideella föreningar i Katrineholm. Vi gör det utifrån att vi vill ta ansvar och vara delaktiga i utvecklingen av ett bättre Katrineholm, något som vi vet uppskattas av våra hyresgäster. 

Vi är långt ifrån ett fastighetsbolag som vinstmaximerar, utan investerar en mycket stor del av vårt överskott i renoveringar och standardhöjningar. 

 

En väl fungerande hyresmarknad bygger på en förhandlingsordning där hyressättning sätts i årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen som motpart.  Som lokalt fastighetsbolag har vi under den senaste 10-årsperioden förvärvat flertalet fastigheter med stora renoveringsbehov. 

Vi har en ambitiös plan att renovera både yttre och inre miljöer för en bättre boendemiljö. Det är renoveringar som kräver justeringar av hyror i nivå med den övriga marknaden. Tyvärr har vi under det senaste året mött en allt större ovilja att överhuvudtaget diskutera någon form av hyresjustering med Hyresgästföreningen med enda motivering att hyrorna i Katrineholm är alldeles för höga. 

 

Vårt mål är alltid att hyresgästerna ska ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renoveringen, men också att vi som hyresvärd får ihop kalkylen och kan fortsätta att utveckla och renovera våra fastigheter långsiktigt. Ska vi ha en fortsatt levande hyresmarknad måste Hyresgästföreningen ta sitt ansvar och komma till förhandlingsbordet. En levande hyresmarknad innebär en mix av nybyggnation och renovering av existerande hyresrätter. 

Vi kan enbart bevara hyresrätten genom en öppen dialog och insikt. Sedan 1972 har vi varit med och tagit vårt ansvar, vill Hyresgästföreningen vara med i utvecklingen av en levande hyresmarknad?

 

Susanne Staf
VD Hyreshuset Katrineholm

Fredrik Ydevall
Marknadschef Hyreshuset Katrineholm


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Boendeplan medför flyttrockad för de äldre

Katrineholm

Hyresgästerna oroas för coronasmitta vid stambyte

Katrineholm

Så mycket rotavdrag nyttjades i Katrineholm förra året

Katrineholm

Fasaden på Gröna kulle vittrar sönder – ska renoveras

Katrineholm

Paret ska köra från Katrineholm till Nya Zeeland – i en dragspelsbuss

Visa fler