Frågan har fått fel fokus

22 november 2016 16:29

Regeringen har föreslagit att dra ner på stödet till personlig assistans med den häpnadsväckande motiveringen - kostnadsskäl! Som underrubrik antyds att det har förekommit fusk. Denna motivering är en enorm kränkning av alla de anhöriga som tar hand om sina drabbade barn med stor omsorg och kärlek. Att blanda in dem som fuskar som ett generellt motiv för att dra ned på assistansen vittnar om en respektlöshet utan like mot hela gruppen anhöriga. När det gäller misstänkta fuskare är det polisens sak att utreda fusket och lagföra dem som fuskat.

Utgångspunkten för all omvårdnad är "Alla människors lika värde". Från den grundtesen är personlig assistans en stor och viktig samhällsfråga som måste respekteras och inte sättas på avbytarbänken.

Att vara förälder och anhörig är en kamp utan dess like. De anhöriga får kämpa dagligen. Vissa dagar känner de inte föräldrarollen utan är i stället försvarsadvokater. Det gäller att leta efter rättigheter och hjälp/stöd insatser, som det inte vore fullt upp ändå. Känslan är att myndigheterna inte har en aning om hur en vardag fungerar. Praktik och teori är som natt och dag. Det görs i vissa fall hembesök på en timma. De tittar runt, ställer lite frågor, sen åker de. De ser inte att dagarna är olika. De ser inte vad som görs. I skolan är det tyvärr samma sak. I deras utbildning skulle de ha obligatorisk praktik i ett hem och även på boende.

Det finns de som kämpat med sina handikappade barn i många år och sedan blivit av med LSS och fått hemtjänst. Systemet har gått brant utför så det finns mycket uppbyggd ilska hos de anhöriga. Ett handikappat barn som kan äta men inte planera att köpa och laga mat får inte LSS. Mycken tid går åt för de anhöriga att överklaga beslut. I vissa fall ända upp i Kammarrätten. De anhöriga måste ha mycket ork för att kunna leva och kunskap för att strida för sina barns rättigheter.

Frågan vi ställer oss är: Skall det vara så år 2016 i rika välfärdssamhället Sverige?

Erica Åhström, Knutby

Alf Karlman, Eskilstuna

Landsbygdspartiet oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa