Stärk den svenska modellen

2 november 2016 00:00

Här i Sverige upphandlar det offentliga årligen varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Pengar som kan göra stor skillnad. Vi anser inte att samhället ska premiera företag som ger sina anställda dåliga villkor. I stället vill den socialdemokratiskt ledda regeringen förändra så att stat, kommuner och landsting ställer tydliga krav på schysta villkor vid framtida offentliga upphandlingar.

Regeringen vill göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Lagförslaget innehåller bland annat förslag på tydligare regler om miljö-, arbetsrättslig- och social hänsyn. Regeringens politik stödjer de seriösa men inte de oseriösa företagen – oavsett storlek. Förslagen i det nya upphandlingsregelverket innehåller regler som särskilt främjar de seriösa små och medelstora företagens deltagande i offentlig upphandling. Bra villkor är schysta villkor. Alla seriösa svenska företag och deras anställda gynnas. Bättre ordning och reda på arbetsmarknaden bidrar till en mer rättvis och sundare konkurrens vilket är till gagn för alla seriösa företag här i Katrineholm, i Sörmland och i Sverige. Det utvecklar den svenska modellen och driver samtidigt Sverige framåt.

Den 30 november avgörs förslaget om ny upphandlingslag i riksdagen. Frågan är viktig och visar samtidigt på en tydlig konfliktlinje inom svensk politik. Samtliga borgerliga partier inklusive SD säger sig i dag vara emot. Röstas regeringens förslag ner leder det till att svenska företag missgynnas samtidigt som utländska utstationerade företag i stället får osunda konkurrensfördelar. Varför vill de borgerliga partierna det?

Vi socialdemokrater lovar att fortsätta driva frågan vidare. Schysta villkor vid offentlig upphandling blir en viktig valfråga 2018 om den inte avgörs nu.

I dag finns det taxiförare i Sverige som tjänar 27 kronor i timmen när de kör färdtjänst, det är oacceptabelt. Det tänker vi förändra, det är socialdemokraternas löfte. Våra skattepengar ska inte bidra till social dumpning och svenska företag ska inte konkurrera med låga löner. Vi vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Sverige ska vara ett land där människor går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Ardalan Shekarabi (S), civilminister

Fredrik Olovsson (S), ordförande finansutskottet och ordförande socialdemokraterna Katrineholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa