Ostlänken ska byggas och stå klar i tid

18 oktober 2016 00:00

I dag fryser alldeles för många människor på perronger i väntan på ännu ett försenat tåg. Behoven av investeringar och underhåll är stora för att tågen ska gå i tid och därför vill Moderaterna satsa ytterligare på järnvägen. I ljuset av skenande kostnader har vi sagt nej till en nationell höghastighetsbana på 230 miljarder. Däremot är vi tydliga med att Ostlänken är ett projekt på egna ben som ska byggas och stå klar 2028 som planerat.

Med ny fakta på bordet kan vi inte längre stå bakom idén om höghastighetsbanor mellan våra tre stora städer då kostnaderna har skenat och projektet visat sig mycket samhällsekonomiskt olönsamt. Höghastighetsjärnvägen riskerar bli en gökunge som tränger ut resurser till andra viktiga investeringar under lång tid. Regeringen säger sig ha ett mål om höghastighetsbanor men presenterar ingen seriös finansiering eller tidsplan.

Vårt besked om Ostlänken är tydligt – den ska byggas och inte försenas. Ostlänken kommer knyta samman en viktig arbetsmarknadsregion, stärka pendlingsmöjligheterna och öka robustheten i järnvägssystemet. Vårt förslag innebär att inga stationslägen ska ändras. I ljuset av att vi säger nej till ett helt system för höghastighetståg i södra Sverige och givet att kostnaderna för Ostlänken ökat kraftigt vill vi att Trafikverket ska se över vissa delar. Målet är att minska kostnaderna genom att framför allt använda en annan byggteknik utan att det i sin tur försenar projektet. Att bygga höghastighetsjärnväg är nära på dubbelt så dyrt som att bygga konventionell järnväg.

Trafikverket bekräftar att kostnaden för Ostlänken kan minska med upp till 20 miljarder i fall järnvägen anpassas för hastigheter upp till 250 km/tim. Det skulle påverka restiderna på sträckan Linköping-Stockholm marginellt, då det är en relativt kort sträcka. När det handlar om skattebetalarnas pengar vore det oansvarigt att inte pröva möjligheterna till att sänka kostnaden. Det är pengar som kan komma infrastrukturen till del i förstärkta vägar och järnvägar i Sverige och i den här regionen. Det finns stora underhållsbehov på dagens vägar och järnvägar som Moderaterna vill ta ansvar för att åtgärda.

Moderaternas tydliga besked är att Ostlänken ska stå klar för trafik 2028 och vi är inte beredda att agera på ett sätt som bidrar till att försena projektet. Sveriges järnväg behöver både underhåll och ny kapacitet – där är Ostlänken viktig.

Ulf Kristersson M riksdagsledamot Lotta Finstorp M riksdagsledamot Erik Bengtzboe M riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!