Säkra energiförsörjningen

11 februari 2016 08:31

Sörmland behöver bättre villkor för industrin. Svensk industri var avgörande för framväxten av det moderna Sverige och fortsätter att vara viktig i bygget av ett starkare Sverige framöver. Såväl företag som hushåll måste därför kunna räkna med en trygg tillgång till energi.

Sveriges elproduktion vilar på tre ben och är i huvudsak koldioxidfri. Sverige är det land i EU som har högst andel förnybar energi. Samtidigt är vår elförsörjning hotad. Kärnkraften är hårt prövad av låga elpriser och hög beskattning. Om inget görs riskerar bortåt hälften av svensk elproduktion att stängas ned inom loppet av några år.

Under de senaste åren har det även förts en politisk debatt om att minska produktionen av vattenkraften. Det fungerar inte om vi i Sverige samtidigt möter utmaningar kring hot om stängd kärnkraft och osäkra förutsättningar för framtida investeringar. Dessutom är regeringen djupt splittrad i synen på vattenkraften.

Stefan Löfven pratar om betydelsen av svensk industri. Trots detta höjde han den så kallade effektskatten för kärnkraft förra året. En kortsiktig lösning på regeringens finansieringsbehov har nu blivit ett långsiktigt problem för jobbskapandet i Sörmland. Sammantaget höjer regeringen skatterna på jobb och företagande med 150 miljarder kronor över de kommande fyra åren.

Moderaterna har presenterat en serie av lösningar för att stärka den svenska energiförsörjningen. Samtidigt har regeringen inte förmått presentera en enda lösningar vad gäller energifrågan.

Därför vill vi:

·Effektskatten på kärnkraft bör sänkas snarast möjligt. Ett minimum är vårt tidigare förslag på 250 miljoner.

·Man bör se över om effektskatten kan avskaffas helt på sikt förutsatt att det går att hitta en ansvarsfull finansiering som inte slår mot jobben, industrin eller hushållen.

·Vattenkraften bör prioriteras med en strategi för hur vattenkraftsproduktionen kan stärkas och få utökad effekt. Även hur Sverige kan leva upp till EU:s vattendirektiv utan att produktionen av vattenkraft äventyras.

Det övergripande målet bör vara att Sverige ska ha den trygga elförsörjning som är nödvändig för jobb och företagsamhet. Vi måste säkra förutsättningarna för att industrin ska kunna skapa jobb i Sverige under lång tid.

Lars Hjälmered (M)

Energipolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens näringsutskott

Erik Bengtzboe (M)

Riksdagsledamot och förbundsordförande Nya Moderaterna i Södermanland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa