Se barnmorskornas viktiga arbete – och deras problem

Sörmland 16 maj 2020 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdförbundet har låtit Novus undersöka barnmorskors inställning till sitt arbete, samt hur kvinnor upplever vården före, under och efter förlossning. Resultaten visar att barnmorskor tidigt söker sig till förlossningsvården och BB, men att svag löneutveckling och slitsamma arbetsvillkor gör att de erfarna går vidare till lugnare arbetsplatser. 

Kvinnorna som fött barn är generellt nöjda med vården, men upplever att personalen är stressad och vill ha mer stöd av barnmorskor de känner sedan tidigare. Den här coronadrabbade våren är det viktigare än någonsin att lyfta betydelsen av det hälsofrämjande arbete som barnmorskor gör för landets alla kvinnor.

I Region Sörmland bor ungefär 148 102 kvinnor och de har sannolikt någon gång under livet träffat en barnmorska som hjälpt dem med preventivmedel, kanske på en ungdomsmottagning, som genomfört gynekologisk cellprovtagning, abort, eller stöttat dem under en graviditet, förlossning och eftervård. När klimakteriet inträffar fortsätter barnmorskan att ge stöd och hjälp. 

Det föddes 3 217 barn förra året som sannolikt tryggt kommit till världen under överinseende av en barnmorska. Barnmorskor är helt enkelt centrala för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet och har genom historien varit en röst för kvinnans rätt till sin kropp.

Det krävs minst 4,5 års akademiska studier för att bli barnmorska och 18 av 21 regioner rapporterar en brist. Vårdförbundets och Novus undersökning visar att 60 procent av barnmorskorna tycker att de är underbemannade och 90 procent anser att höjd lön är det viktigaste redskapet för att locka fler till yrket. 

Nu är allt fokus inställt på att bekämpa coronaviruset och dess effekter på människor, samhällsekonomin och vården. Alla anställda i vården anstränger sig till det yttersta och vi fackförbund stöttar våra medlemmar och tar facklig kamp för arbetsrättsliga regler så att medlemmarna inte far illa. Men det kommer också en tid efter pandemin och då är det viktigt att de insatser vi gör under krisen inte skadar folkhälsan på längre sikt.

Vårdförbundet ser därför med oro på att vissa regioner ställer in screeningsverksamheten gällande gynekologiska cellprovsundersökningar, eller där tillgängligheten på ungdomsmottagningar försämras, vilket är särskilt illa när även gymnasieskolor håller stängt. Barnmorskor flyttas från förebyggande och hälsofrämjande verksamheter för att täcka upp brister i andra delar av vården. Det är viktigt att bevaka att inte denna radikala omprioritering av personalresurser får större negativa konsekvenser på sikt, särskilt som både historien och internationella erfarenheter lärt oss att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är allt för lätt att prioritera bort.

 

Lena Lindh
Ordförande Vårdförbundet avdelning Södermanland

Lena Lindh

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Meteorologen: Kan bli kallaste julimånaden på flera år

Sörmland

Så lockar Katrineholms kommun till sig nya invånare

Sörmland

Hemestra historiskt på hemmaplan

Sörmland

Socialstyrelsen om IVO:s granskning: ”Eget ansvar”

Sörmland

Många vill boka antikroppstest – men alla kan inte

Visa fler