Bättre om kungen hade fått vänta på sin tur

Sverige 19 januari 2021 21:04
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Gick kungen och drottningen före i kön när de fick sina vaccinsprutor i fredags på Stenhammars slott utanför Flen? Med kö avses den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och som Region Sörmland följer.

Enligt den ska personer som använder äldreomsorg, personal som jobbar inom vården och äldreomsorgen samt personer som delar hushåll med dem som har hemtjänst vaccineras först. Kungen och drottningen tillhör inte någon av dessa grupper.

Sörmlands smittskyddsläkare, Signar Mäkitalo, säger till tidningen att vaccindoser som annars hade behövt slängas kan erbjudas personer utanför de prioriterade grupperna. Ingen har dock sagt att det var så kungaparet fick sina sprutor. För övrigt skedde ingen kommunikation med smittskyddsläkaren i frågan, vilket han uttrycker lätt inlindad kritik mot.

 

Så ja, kungen och drottningen tycks ha fått sina doser i strid mot den prioriteringsordning som Region Sörmland följer. Regionen får dock inte gå in på detaljer kring kungaparets vaccinering. Patientsekretessen gäller även dem. 

Däremot är det inget som hindrar kungen och drottningen att själva tala fritt och förklara, särskilt som hovet valt att presentera detta som en informationsinsats om vikten att vaccinera sig, med egna bilder på kungen som får en spruta i armen. 

För närvarande ägnar sig dock hovet enbart åt prat runt huvudfrågan. Hovläkarens inrådan, kungaparets förhållandevis höga ålder, PR-värde för vaccineringen och själva det faktum att kungen är kung är faktorer som bör väga lätt när de ställs mot de regler som säger vilka som ska få doserna först.

 

Den ordningen är förstås inte av naturen given. Folkhälsomyndigheten hade kunnat ge en annan rekommendation, regionerna hade kunnat göra annan prioritering, regeringen hade kunnat utfärda en annan instruktion. Ytterst hade riksdagen kunnat skriva en annan lag. 

I exempelvis USA står politiker först i kön till vaccinering med motiveringen att deras uppdrag är oumbärliga för landets funktion. På samma sätt hade man kunnat resonera i Sverige där fler yrkesgrupper än vård- och omsorgspersonal samt andra nyckelbefattningar hade fått ingå i vaccinationsprogrammets första fas. Även kungen och drottningen hade kunnat föras in i den kategorin, om någon hade förklarat den särskilda praktiska betydelsen av deras uppdrag. Få i Sverige, inte heller denna ledarsida, hade invänt mot en sådan turordning som, liksom den nuvarande, hade satts utifrån logiska och begripliga kriterier.

Men nu ser det inte ut så. Turordningen är en annan. Och då är det bara att gilla läget.

 

Att kungaparet fick sina sprutor är nu ingen jätteskandal. Om de har lyckats omvända en och annan vaccinskeptiker är det också ett plus i kanten. Men bättre hade varit om de fått vänta på sin tur.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Elsa vill ta reda på vad som ligger bakom långtidscovid: Kunskaperna måste öka

Sörmland

Antalet covidpatienter fortsätter att öka

Sörmland

Ny rekordnotering i Sörmland för tredje veckan i rad – trycket på sjukvården ökar

Valla

Behandlingshemmet Dagöholm hotas av nedläggning

Sörmland

Tre nya dödsfall i covid-19 i Sörmland senaste dygnet

Visa fler