Almegas syn på likvärdighet är förfärlig

Sverige 3 maj 2021 04:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den negativa kunskapstrenden i svensk skola är bruten, men likvärdigheten står och stampar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar fortfarande stor roll för hur väl ett barn klarar sig i skolan. Ofta låter det som att det råder konsensus kring att likvärdigheten är ett viktigt värde, men nu visar det sig att arbetsgivarorganisationen Almega snarare ser likvärdigheten som ett etiskt dilemma.

 

I sitt remissvar till utredningen ”En mer likvärdig skola” skriver Almega att: ”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden”

För oss som socialdemokrater är det en självklarhet att alla barn och unga har rätt till en likvärdig skola. Likvärdigheten handlar både om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning, men också om att skolan har i uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Men detta är inte bara mina åsikter, det framgår också tydligt av skollagen. 

 

Almega har nu gjort avbön och dragit tillbaka sin formulering med förklaringen att ”Alla människor gör lapsusar”. Frågan kvarstår dock om detta är en läpparnas bekännelse eller ett sent uppvaknande. Andra skrivningar i remissyttrandet indikerar att Almega fortsatt tycker att all resursfördelning som syftar till att i verkligheten kompenserar för elevernas olika förutsättningar är fel. 

”[Både] eleverna med goda förutsättningar och de med svaga förutsättningar ska ha möjligheter att nå långt. Men det kan aldrig betyda att man ska ta resurser och valmöjligheter från elever med goda förutsättningar för att gynna elever med svaga förutsättningar, då sänker man de förras möjligheter att nå sin fulla potential.”

 

Bland de politiska partierna säger M och SD nu nej till i princip alla utredningen förslag. Därmed lyssnar man hellre på friskolelobbyn än på den kritik mot skolmarknaden som framförts av lärare, skolledare, forskningen och elevorganisationer. 

Likvärdighetsutredningen handlar inte bara om att begränsa avarterna på skolmarknaden, utan om att svensk skola måste leva upp till skollagens skrivningar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning samt att skolan ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. 

Frågan är om M och SD tycker att friskolekoncernernas intressen ska gå före likvärdigheten, eller om de i likhet med Almega drabbats av lapsusar. 


Gunilla Svantorp (S)
Ordförande för utbildningsutskottet

Caroline Helmersson Olsson (S)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet från Södermanland 

Gunilla Svantorp
Caroline Helmersson Olsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Utbildning

Skolinspektionen ska granska Waldorfskolorna

Brott

Vårdare våldtog ung kvinna på psykklinik

Brott

Kvinna mördad framför barnen – maken åtalad

Coronaviruset

Alla gymnasieungdomar kan vaccineras

Katrineholm

Minst fem personer bakom brandsläckarattacken på skolan: "Inga konstigheter att identifiera dem"

Visa fler