Här är de 50 största hoten mot din trygghet

Här är de största hoten och riskerna som risk- och sårbarhetsanalysen identifierar.

Katrineholms kommun 21 november 2019 13:08

Naturolyckor: ras och skred, storm, snöstorm, värmebölja, skyfall, jordskred, isstorm, översvämning, skogsbrand.
Olyckor: trafikolycka, trafikolycka med skolbuss, tankbilsolycka med farligt gods, olycka som påverkar tågtrafiken, urspårning med persontåg, tågolycka med farligt gods, utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana, utsläpp av klor från simhallen, brand i flerfamiljshus, brand i publik lokal, brand i lokal under stort idrottsevenemang, brand på sjukhuset, flygolycka.
Smittor: pandemi (influensa), zoonos på lantbruk, råttinvasion, kärnteknisk olycka, deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag, matförgiftning av till exempel skolelever eller personal i samhällsviktig verksamhet.
Teknisk infrastruktur och försörjningssystem: avbrott i elförsörjningen, kapacitetsbrist i elförsörjningen, funktionsfel i vattenverket, omfattande störning i avloppshanteringen, funktionsfel i värmeverket, omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten, cyberangrepp, avbrott i kommunens nätverk, avbrott i markbunden radio och tv, avbrott på elektroniska betalningssystem, avbrott i transporterna av bränslen till tankstationer.
Antagonistiska hot och social oro: desinformation (fake news), utpressning mot näringsidkare, sammanstötningar mellan rivaliserande gäng, seriepyromani, skolskjutning, politisk demonstration som leder till upplopp, rekrytering av ungdomar till kriminella gäng, skadegörelse, spridning av nya droger, flera unga som tar sina liv.
Övrigt: ny invasiv djurart som sprider sig och förstör ekosystem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Flera fordon i olycka vid Ändebol

Katrineholm

Domstolen ger KD:s politiker kalla handen

Katrineholm

Inget intresse för att ta över konkursat byggföretag

Katrineholm

Dödligt giftig växt frodas vid nytt bostadsområde

Katrineholm

Man gripen misstänkt för misshandel

Visa fler