Kommunalråd fattar inga beslut på egen hand

Katrineholm 13 juni 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Koloniföreningen: Vädjar till Dahlströms efterträdare" den 11 juni.

Det är inte Dahlström eller hans efterträdare som egenmäktigt fattar beslut i Katrineholm!

I Katrineholm består den politiska majoriteten av både socialdemokrater och moderater.

Katrineholm växer med mycket nya byggnader och hårdgjorda ytor vilket innebär att mer dagvatten samlas upp och måste tas om hand.

Det är kommunstyrelsens politiker som fattat beslut om att dagvattenproblematiken och därmed också att översvämningar vid koloniföreningen på något sätt ska lösas, hur det ska lösas lämnar vi över till är våra professionella tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Majoritetens mål i den här frågan är att vi ska nå en långsiktig och bra lösning för alla.

För att fler ska kunna odla sina egna frukter och grönsaker vill vi också skapa möjlighet att öka lottantalet med ett antal växthus. Det saknas i dagsläget en servicebyggnad där man kan sköta sina sanitära behov, det vill vi också lösa. 

Vi i majoriteten är övertygade om att en flytt några meter upp på torr mark är att föredra, men det får förvaltningens utredning visa.

Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M)

Ämnen du kan följa
Flytten av Lasstorp koloniområde
Katrineholm

Sylve vill ha kolonilotter vid Rosenholm: "Kanonläge"

Insändare

Insändare: Vår lilla bit av himlen

Insändare

Insändare: Koloniföreningen: Vädjar till Dahlströms efterträdare

Insändare

Insändare: Märklig inställning till koloniområdet

Insändare

Insändare: Lasstorp koloniförening: "Vi har regler!"

Visa fler