L-politik ger mindre pengar till skolan

Katrineholms kommun 10 oktober 2019 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikel från Jesper Ek (3/10). 

Liberalerna prioriterar slopad värnskatt framför satsningar på vård, skola och omsorg. När budgetpropositionen presenterades hade Liberalerna på nationell nivå lyckats få med sin hjärtefråga. Att värnskatten avskaffas beräknas innebära en minskad intäkt för staten på drygt sex miljarder kronor. Pengar som annars skulle ha kunnat gå till att förstärka den väldigt ansträngda ekonomin i landets kommuner, går i stället tillbaka till ett fåtal välavlönade medborgare. 

Att då i en debattartikel, som Liberalernas gruppledare Jesper Ek gör, raljera om vikten av att ha en ekonomi i balans i kommunen känns ganska magstarkt. Kanske är inte Jesper medveten om den mycket ansträngda ekonomi som de flesta av landets kommuner upplever just nu, en situation som bara ser ut att bli tuffare kommande år, med en gigantisk demografisk utmaning i form av fler äldre och unga samtidigt som andelen människor i arbetsför ålder minskar. En ekonomi i balans i dag är en absolut nödvändighet för att trygga den framtida finansieringen av vår gemensamma välfärd.

Det finns en massa problem i vår verksamhet som vi måste hantera, både kortsiktigt och långsiktigt, men att då även raljera över vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete känns också väldigt underligt. När vi vet att vi i Katrineholm satsar mer än andra kommuner på grundskolan, men ändå når långt ifrån tillfredsställande resultat för våra elever, är det oerhört viktigt att genomföra grundliga analyser av vilka insatser som behöver till för att komma till rätta med det. 

Analyser som behöver ske på alla nivåer i organisationen och med flera perspektiv för ögonen –  pedagogiska, ekonomiska, sociala med mera. Kortsiktigt finns det som sagt mycket som behöver förbättras, men ska vi lyckas höja kvaliteten i våra verksamheter, med goda resultat över tid, måste vi säkerställa att de pengar vi har till förfogande används på bästa möjliga sätt, för personalens arbetsförhållanden och för våra barn och ungdomars kunskapsutveckling och välmående i skolan. Mer pengar till kommunerna för att möta de utmaningar vi möter är nödvändigt, men vi måste då också veta att pengarna läggs på rätt saker, annars riskerar vi att spendera mer av skattebetalarnas pengar till otillfredsställande resultat. Och vi har inte råd att prioritera samhällets mest välavlönade på bekostnad av våra äldre, våra sjuka och våra unga.

 

Johan Söderberg (S)

Ordförande i bildningsnämnden

Katrineholm


Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

Sörmlandskommunerna tappar 465 miljoner på två månader

Sörmland

Ny lag ska garantera kontantuttagens framtid

Sörmland

Alarmerande konkurstakt hotar jobben i länet

Sörmland

Miljoner i sparkrav ska lösa kommunernas skattekris

Sörmland

Värsta krisen sedan 1930-talet kan vänta Sörmland

Visa fler