Finns det rasism inom vården i Sörmland?

Sörmland 3 mars 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerbottens Folkblad har skrivit en serie artiklar om den rasism som många anställda inom vården utsätts för. Sjuksköterskor på sjukhusen i Skellefteå, Lycksele och Umeå vittnar om en utbredd rasism från patienter - men också om att kollegor och chefer inte reagerar. Patienter kan kommentera deras utseende och ifrågasätta deras kompetens. Ibland får man t.o.m. frågan om man kan tala svenska.

2018 genomförde SVT och Läkarförbundet en undersökning. Man fann att rasistiska påhopp var tämligen vanligt. 
Vården behöver ständigt ett tillskott till personalstyrkan. På många håll är det också svårt att hitta kompetent personal. Att då tillåta att personalen utsätts för rasism kan inte försvaras. 

Vad vet vi om situationen i Sörmland? Har någon liknande undersökning genomförts här? Om problemet finns även här, vad görs? Vi behöver alla som kommer hit, utbildar sig och sedan arbetar inom vården. Låt oss behandla dem med den respekt de förtjänar.

Kristina Färdeman

Ämnen du kan följa