Många med autism lever i fattigdom

Sverige 28 november 2019 05:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personer med autism har i genomsnitt 2 657 kronor över per månad när hyran är betald, visar LSS-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet. Som jämförelse är existensminimum 4 923 kronor. 

LSS-enkäten undersöker villkoren för personer med autism som har stödinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Regeringen behöver agera snabbt för att motverka fattigdomen som i dag är en bister verklighet för många som har behov av LSS-insatser och som har aktivitets- eller sjukersättning. Att inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning är en viktig funktionsrättsprincip, men i praktiken gäller den dock inte för de 27 000 personer som har en LSS-bostad.

Att Sveriges nya socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) nyligen öppnat för att ändra lagen kring aktivitets- och sjukersättningen är mycket efterlängtat. Alla måste garanteras en ekonomisk nivå som ger möjlighet till goda levnadsvillkor. 

Regeringen måste höja aktivitets- och sjukersättningen till en rimlig nivå och återställa skyddsparagrafen (§ 19) i LSS som säkerställer att personer med funktionsnedsättningar kan leva på samma villkor som andra.

Dessutom måste Shekarabi hindra kommuner från att ta ut orimlig hyra. Många kommuner tillämpar hyreslagen i stället för LSS och bakar därmed in avgifter som inte bör avkrävas personer med funktionsnedsättningar, exempelvis för gemensamhetsutrymmen i gruppbostad. Hyreslagen ska inte kunna användas för att kringgå LSS.

Vidare bör Shekarabi respektera merkostnadsprincipen, som i dag inte efterlevs. En framtida proposition måste innehålla skrivelser som ser till ingen får större kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Ardalan Shekarabi är ny i rollen som socialförsäkringsminister. Det ger stora möjligheter att från början se till att de ekonomiska förutsättningarna blir bättre och att kommuners besparingar inte drabbar personer med autism och andra funktionsnedsättningar.

Personer med autism har samma rätt till ett gott liv som alla andra – de ska inte vara dömda till ett liv i fattigdom.

Ulla Adolfsson

Ordförande för Autism- och Aspergerförbundet


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kultur och Nöje

Konstnärsnämnden riktar kritik mot krisstödet

Livsstil & fritid

Rhodosresa orsakar charterbråk

Hälsa och sjukvård

Stockholm kartlägger virusets utveckling

Brott & Straff

Fortsatt allvarligt efter vattenskoterolycka

Sport

VC-tävlingen i Ulricehamn flyttas

Visa fler