Katrineholm bör lära av Borås

Katrineholms kommun 9 november 2019 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På tio år har Borås närmast halverat utbetalningarna av försörjningsstöd. Även antalet hushåll som får stödet har halverats.

Kan Borås vända utvecklingen, så kan Katrineholm göra det också. Det är jag och Centerpartiet övertygade om.

Borås inledde sin resa 2009. Då gjordes analysen av vem som får försörjningsstöd, hur mycket och varför fick de stöd. Med fakta i sin hand drog förändringen igång att metodiskt stötta människor att gå från stöd till egen försörjning. Det handlade om rutiner och processer för att se till att de beslut som fattades var rättssäkra och lika. Alla nya socialsekreterare fick en omfattande introduktion för att komma bra in i arbetet. Alla resurser samlades kring individen, boråsaren. Och det har skett under ordnade former, utan organisationsförändringar, med en stabil ledningsgrupp.

Här är en av nycklarna till framgången, att mötet mellan boråsaren som söker stöd blir meningsfullt och innebär ett stöd för att göra dem medvetna om hur de själva kan ta ansvar för sitt liv och för sin försörjning. Att bara betala ut ett bidrag hjälper inte om kostnaderna är lika höga nästa månad. Att jobba med att sänka utgifterna är lika effektivt som att höja inkomsterna. Här hjälper handläggaren till.

Motorn i det hela är att få så många som möjligt i arbete så att Borås får nya skattebetalare. Därför kompletteras socialtjänsten med en arbetsmarknadsverksamhet – Jobb Borås. Denna verksamhet vänder sig till arbetslösa som behöver extra stöd för att kunna gå till arbete eller studier. Arbetsförmågan måste vara minst 25 procent och det ställs också krav om ordnat boende, barnomsorg och drogfrihet, så att de som omfattas verkligen kan vara med och jobba efter förmåga. Jobb Borås gör olika insatser med arbetsträning och kommunala anställningar för att boråsaren ska kunna vara med på arbetsmarknaden som alla andra. 

Borås har omkring 113 000 invånare, varav 25 000 utrikesfödda. Katrineholm 34 759 och ungefär en fjärdedel utrikesfödda. Förutsättningarna är olika och lika.

Om Borås kan, kan Katrineholm. Det handlar om ledarskap och om vilja. Om att göra alla till katrineholmare som kan bidra, varifrån de än har sina ursprungliga rötter eller vad som än har påverkat uppväxten och det fortsatta livet. Det är möjligt med ett systematiskt ledarskap framåt! Inte som ett projekt, utan som ett sätt att göra verkstad med ständiga förbättringar. Det vill Centerpartiet att Katrineholm ska göra under 2020 för att nå social hållbarhet.

Inger Fredriksson
Oppositionsråd och gruppledare (C)


Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

Kraftig trafikökning på sajten verksamt.se

Sörmland

Sörmland har Sveriges högsta arbetslöshet

Sörmland

Alarmerande konkurstakt hotar jobben i länet

Eskilstuna

Många feriejobb att söka – dock osäkert om de blir av

Sörmland

Många unga bland de nya arbetslösa: "Förväntar oss fler varsel"

Visa fler