Flens köp av idrottsplatsen är dyrt och orättvist

Malmköping 19 maj 2020 18:44
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det hänger på Malmköpings IF. De knappt 2,5 miljonerna som Flens kommun erbjuder för Malmahedens idrottsplats är långt under de 4 miljonerna som fotbollsklubben ville ha från början och mindre än de 2,8 miljonerna som var säljarens ”slutbud”. 

Å andra sidan är klubbens förhandlingsläge svagt. Någon annan spekulant lär inte finnas och det svårt skuldsatta Malmköpings IF behöver pengarna för att hålla sig flytande.

 

Men en sådan affär är lika fel nu som när idén kom upp förra året. Flens kommun behöver inte idrottsplatsen. Ett köp som ekonomiskt stöd till klubben är orättvist mot andra föreningar i kommunen och sannolikt olagligt.

Tjänstemännen i kommunen är i alla fall säkra på det sista. Att köpa idrottsplatsen med syfte att förbättra Malmköpings IF:s ekonomi är inte förenligt med kommunallagens likställighetsprincip, enligt vilken man måste behandla alla föreningar lika. Det skrev förvaltningen i sin utredning av frågan i höstas.

 

Men tjänstemännen erbjöd politikerna en annan rättslig väg till samma mål. Om köpet motiveras med att kommunen lägger beslag på strategiskt viktig mark, kan likställighetsprincipen frångås.

Är då marken strategisk för Flens kommun? Vad är så strategiskt med den? Och hur länge har den uppfattningen funnits hos politikerna? I kommunens översiktsplan nämns området inte alls, varken som en plats för möjligt bostadsbyggande eller för något annat.

 

I höstens beslutsunderlag framhålls även att köpet ”öppnar möjligheter” för kommunen att avyttra andra fastigheter i Malmköping med stort investerings- och underhållsbehov. 

Det är svårt att förstå den motiveringen. Varför skulle köp av en fastighet vara en förutsättning för att sälja en annan? Om kommunen inte har råd eller ser ingen mening i att hålla en byggnad vid liv, är försäljning en god idé oavsett om kommunen köper något nytt. Om det finns ett samband är det snarare omvänt. Försäljning kan vara ett sätt att få in pengar för att köpa något. 

Det är också så det presenteras i beslutsunderlaget inför måndagens kommunstyrelsemöte. Förutom att ta slutlig ställning till köpet ska politikerna besluta att ”fastigheten Malmköping Köpmannen 11, Köpmangatan 1, säljs av kommunen för att kompensera för ökade kostnader på grund av köpet”.

 

Alla dessa piruetter visar vilken snårig väg Flens kommun måste gå för att rättfärdiga köpet av idrottsplatsen. Men det går inte att dölja det uppenbara: Köpet är helt och hållet ett dolt bidrag till Malmköpings IF. Köpeskillingen visar inte heller hela kostnaden. Ovanpå de 2,5 miljonerna för idrottsplatsen måste kommunen lägga ut minst lika mycket till när konstgräset ska bytas ut om ett par år, till följd av hårdare miljölagar eller på grund av underlagets livstid.

Det är i bästa fall en aktivitet i den rättsliga gråzonen samt en provokation mot andra föreningar i Flens kommun, särskilt i en tid då många av dem är ekonomiskt trängda av coronapandemin. 

Stoppa detta medan tid är.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Malmköping

Svamphunden Wilmas specialitet: sörmländsk tryffel

Malmköping

Elstängsel stals – kor smet ut på riksvägen

Malmköping

Malmköping fel köping för kissnödiga

Sörmland

Många sörmlänningar är skuldsatta på livstid

Malmköping

Stora naturintresset skapar rekordmycket sopor

Visa fler