Liberalerna har rätt om samvetsfrihet

Sverige 28 oktober 2019 16:12
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Även om frågan om samvetsfrihet i vården inte är akut, så ligger den och bubblar. I Sverige reses krav på att barnmorskor inte ska nekas jobb som barnmorskor på grund av att de inte vill medverka vid aborter eller hantera preventivmedel. I stället ska de ha rätt till en individanpassad arbetsbeskrivning, vilket två svenska barnmorskor, varav en från Sörmland, utan framgång har drivit genom rättssystemet och nu vill ha en prövning om i Europadomstolen.

För så är det inte i Sverige i dag. Den som tackar ja till ett jobb som barnmorska kan lika lite som andra yrkesgrupper vraka och välja mellan arbetsuppgifterna, utan förväntas utföra alla moment, oavsett livsåskådning eller hur man har valt att tolka och utöva sin tro.

Om ens religiösa övertygelse inte går att kombinera med aborter, vilket är en acceptabel hållning, är barnmorska fel yrkesval. Det är inte konstigare än att en lärare inte kan säga nej vill att undervisa om evolutionsläran, med motiveringen att hen tror på Bibelns skapelseberättelse, eller att en nyutexaminerad polis inte kan kräva vapenfri tjänst.

Däremot finns det ingenting som hindrar en utbildad barnmorska från att jobba som allmänsjuksköterska på andra avdelningar, eftersom barnmorska är en specialistinriktning inom sjuksköterskeyrket.

Därför är det helt rätt att majoriteten av politikerna i Sverige säger nej till samvetsfrihet i vården. Nu senast var det tre liberalerpartister som på tidningens debattsida (28/10) slog fast att det handlar om vem man sätter främst när vårdsökande möter vårdpersonal. Och här måste det vara glasklart att alla läkare, sjuksköterskor med flera alltid ska placera patienten och hans eller hennes behov i första rummet.

Ytterligare en hake med samvetsfrihet, som ofta glöms bort, är att några personers önskemål riskerar att påverka kollegornas arbetssituation på ett negativt sätt, vilket är ett av problemen med att Ebba Busch Thor (KD) säger att situationen går att lösa på arbetsplatserna. För samvetsfrihet i vården handlar inte om ifall det ska vara lagligt att jobba som barnmorska utan att medverka vid aborter. Samvetsfrihet handlar om ifall en arbetsgivare enligt lag ska vara tvungen att befria enskilda barnmorskor från arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen, även om det medför besvär för andra anställda eller risker för att patienter får vänta längre än nödvändigt på vård. 

Det finns alltså ingenting som hindrar en arbetsgivare från att skräddarsy en arbetsbeskrivning eller ett arbetsschema åt en enskild i personalstyrkan, om alla inblandade är överens. Frågan är vem som ska sitta med trumf på hand om arbetsgivaren och arbetstagaren inte är det.


Ämnen du kan följa
Läs mer
Debatt

Se barnmorskornas viktiga arbete – och deras problem

Signerat

Nyligen kom även en glad sjukvårdsnyhet

Debatt

Flickor är utsatta världen över