Lång väntetid drabbar socialnämndens budget

Långa väntetider gör att utredningar måste genomföras av tredje part. Det belastar socialnämndens budget, menar Thomas Selig (V).

Katrineholms kommun 21 november 2019 06:45

Thomas Selig (V) sitter med i socialnämndens utskott.Vid flera tillfällen har han kommit i kontakt med situationer där ungdomar som är omhändertagna enligt LVU och i behov av en neuropsykiatrisk utredning, hänvisas till psykiatrins sedvanliga kösystem.

"I flertalet fall har det på grund av regionens extremt långa väntetider inte varit möjligt att en utredning kommit till stånd i Region Sörmlands regi inom så när acceptabla tidsramar", skriver Thomas Selig i en interpellation till Jonas Lindeberg, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Interpellationen tas upp på regionfullmäktige i början av nästa vecka.

Thomas Selig skriver vidare att väntetiderna i flera fall lett till att socialnämnden själv har fått bekosta en utredning som genomförts av tredje part. Det belastar socialnämndens budget trots att det egentligen är regionens ansvar.

Marie-Louise Karlsson (S), ordförande i socialnämnden håller med om att Region Sörmlands långa väntetider är ett problem.

–  Det handlar oftast om ganska brådskande saker när vi ska placera barn och ungdomar och behöver göra en utredning.

Thomas Selig vill bland annat veta om det finns en pågående dialog mellan regionen och kommunerna för att underlätta situationen för både individer och socialnämnden.

–  Jag hoppas att vi tillsammans med regionen, när de får till sig det här, kan hitta lösningar tillsammans. De kanske inte har tid att göra utredningen men de kan stå för en del av kostnaden, säger Marie-Louise Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Carinas oväntade möte – såg lodjur utanför Katrineholm

Katrineholm

Bil hamnade i diket - väjde för älg

Katrineholm

Timmerlast välte på väg 55 – stor trafikpåverkan

Katrineholm

Trots corona – turistsommaren har varit "fantastisk"

Katrineholm

Man misshandlade kvinna i hemmet

Visa fler