Konsult som tog emot barn saknade tillstånd

Katrineholms kommun har använt sig av en familjehemskonsult som saknar tillstånd.

Katrineholms kommun 9 oktober 2019 14:55

Det är Inspektionen för vård och omsorg som gjort en tillsyn av kommunens kontroll och användning av tillståndspliktig konsulentverksamheter vid placering av barn i familjehem eller jourhem.

IVO konstaterar att socialnämnden inte kontrollerat om konsultverksamheterna har nödvändigt tillstånd. Vidare har nämnden använt sig av en konsultverksamhet som saknar detta tillstånd.

IVO vidtar inga ytterligare åtgärder. Man förutsätter dock att nämnden säkerställer att liknande inte händer igen. Detta kan också komma att följas upp vid framtida tillsyn.

Nämnden använder sig till största delen av verksamhet som är upphandlad via Vårdförbundet Sörmland, vilket setts som en garanti för att tillståndet kontrollerats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa
Läs mer
Katrineholms kommun

Stålbad i socialtjänsten – personal dras ner

Sörmland

Extra julbidrag är mer undantag än regel

Katrineholms kommun

Datorer kan ersätta mer personal på sikt

Vingåkers kommun

Positiva effekter av 35-timmarsvecka

Katrineholms kommun

Lång väntetid drabbar socialnämndens budget

Visa fler