Miljonbidrag för våtmark vid Näsnaren

Katrineholm har fått 2,5 miljoner kronor i bidrag av staten för anläggandet av en våtmark vid sjön Näsnaren.

Katrineholms kommun 10 oktober 2019 13:01

Katrineholms kommun och flera företag i kommunen har gått samman i ett projekt för att anlägga våtmarken, något som tidningen har berättat om tidigare.

Våtmarken har flera syften. Det handlar om att anpassa Katrineholm för framtida klimatförändringar, som tros föra med sig mer extremväder och därmed mer regn på kort tid. Med våtmarken kan dagvatten tas om hand på ett effektivare och bättre sätt. Den ska också avlasta sjön Näsnaren och skydda den från övergödning och föroreningar. Dessutom bidrar våtmarken i sig till den biologiska mångfalden och slutligen ska den utformas som ett rekreationsområde.

Förutom kommunen medverkar företagen SKF mekan, Finja, Tekniska verken och Sörmland vatten och avfall i projektet.

– Vi är jätteglada att de här verksamheterna vill jobba med tillsammans med oss, säger Linda Aldebert, miljöstrateg i Katrineholms kommun.

När hårdgjorda ytor ökar i staden, samtidigt som det kan befaras att skyfallen blir fler i framtiden, blir behovet av att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt större – både för att minska risken för översvämningar och för att ta hand om föroreningar.

– Vattnet kan ta plats i våtmarken i stället för i någons källare eller på gatan, säger Linda Aldebert.

Med dagvattnet följer bland annat fosfor, som bidrar till övergödningen av sjön. Dessutom finns där föroreningar från vägar och eventuellt också föroreningar från tidigare industriverksamhet i området – det dike som går ut i sjön har funnits sedan 1920-talet.

– Det kan finnas historiska föroreningar som våtmarken skyddar ifrån om de skulle börja läcka, säger Aldebert.

I våtmarken tar växtligheten hand om föroreningarna, i stället för att dessa går rakt ut i Näsnaren.

Arbetet med våtmarken drar nu igång på allvar.

– Vi ska träffas i dag, alla aktörer, för att starta projektet, säger Linda Aldebert på torsdagen.

Innan själva anläggandet av våtmarken kan påbörjas, måste projektet handlas upp och en ansökan om vattenverksamhet göras och beviljas. Detta kan ta ett tag, konstaterar miljöstrategen. Det är därför svårt att säga exakt när våtmarken kan vara klar, men Linda Aldebert säger att det, om allt går utan oväntade fördröjningar, kan ta ungefär två år.

Kommunen hade sökt 2,7 miljoner kronor, alltså något mer än vad man nu beviljats. En viss egenfinansiering var dessutom planerad från början. Dessa kostnader delas av kommunen och de medverkande företagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg

Ämnen du kan följa