Ja till nya bostäder i Luvsjön

Luvsjön har fått en ny detaljplan. Avstegen från översiktsplanen görs för att skydda naturvärden, enligt Michael Hagberg (S).

Katrineholm 19 november 2019 16:51

Måndagens extra långa sammanträde i fullmäktige innehöll inte bara en debatt om budgeten. Under mötets sista minuter klubbades en detaljplan som ger möjlighet att bygga omkring 90 nya bostäder i Luvsjön.

Tony Rosendahl (V) yrkade på att förslaget skulle avslås.

Skälet var detsamma som Vänsterpartiet angett i kommunstyrelsen, där de reserverat sig mot förslaget till beslut.

– Jag anser att det avviker alltför mycket från den översiktsplan som vi har. Man har inte beaktat tillräckligt de synpunkter som har kommit in från remissinstanserna, sa Tony Rosendahl i talarstolen.

Michael Hagberg (S), förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden, förklarade avsteget med att förvaltningen upptäckt naturvärden som ansågs viktiga. Kommunen vill bevara blandlövskog i riktning in mot Värmbol.

– Så det förvånar mig att inte naturvärdena är viktigare för reservanterna än vad de var för nämnden i övrigt. Vi har flyttat själva byggnationen 100 meter, så det kommer att ligga ganska exakt på samma ställe, sa han.

Att översiktsplanen frångås är ett återkommande problem, enligt Rosendahl.

– Det börjar bli lite rutin på att översiktsplanen är väldigt inaktuell. Det klaraste exemplet vi har är ju Talltullen, där planen talade om 200 bostäder. Istället blev det 100 körsbärsträd. Så det finns ju ett problem här, sa han.

I majoritetens budgetförslag, som återremitterades, ingår just en aktualitetsprövning av översiktsplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrica Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Kritik mot Dahlström efter utspel om försörjningsstöd

Sörmland

Hårt tryck efter hästar – priserna går upp: "Hästhandlarna har dollartecken i ögonen"

Katrineholm

Här springer råttorna runt de dumpade soporna

Katrineholm

13-åringar dras in i gäng i Katrineholm

Kultur och Nöje

Katrineholm får ny klubb: Nu startar "Peter med gäster"

Visa fler