Öppna upp för fler små järnvägsstationer

Sörmland 16 oktober 2019 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fler och fler människor väljer att bosätta sig i Sörmland och sedan pendla till sitt arbete. Skälen till det är både tillgång på bostäder och det lugn som finns utanför stadens puls. Detta är positivt för vårt län som får fler som lever, verkar och bor i Sörmland. Det skapar större behov av olika tjänster och då även fler arbetstillfällen. 

För de som väljer att bo här och pendla till arbete eller utbildning i och utanför regionen behöver vi få en ännu bättre kollektivtrafik än den vi har i dag. Annars finns risken att klimatet påverkas negativt och slitaget på våra vägar ökar ytterligare, vilket är en stor kostnad för samhället. 

Jag är övertygad om att det är dags att börja arbeta för att öppna upp för fler mindre järnvägsstationer. Det är inte något som går att genomföra på kort tid, men ett ämne som vi nu behöver börja fokusera på och arbeta för på lång sikt.

Det finns många stationslägen i vårt län som i dag inte används längre. Under en lång tid har fokus legat på att enbart ha stora stationer öppna och tanken är att bilen ska användas för att ta sig dit. Därför har många mindre stationer lagts ner.

Utöver att öppna stationslägen för tågtrafiken behöver vi även se hur busslinjer kan bättre anpassas till tågtrafiken. Som exempel har Trosa kommun i dagarna öppnat för en busslinje som är helt anpassad till pendlingstäta tider med tåget från Vagnhärad. Trosaborna kommer inte behöva ta bilen till tåget utan kan låta den stå hemma. Jag tror det är en viktig åtgärd för vi som pendlar vill åka mer kollektivt än tidigare och samhällsdebatten driver på den utvecklingen. 

Kollektivtrafik kan även ordnas av byalagen. I Vingåker har man nyligen börjat med en samåkningsapp för att kunna se om någon mer ska resa dit jag själv ska. De kan då hitta samåkningsfördelar. Detta är ett sätt att få kollektivtrafiken att fungera i hela Sörmland, för bussar kommer inte vara lösningen i de allra mest perifera delarna av länet, tror jag.

Med innovationer, samarbete och vilja kan vi öka det kollektiva resandet i samt till och från Sörmland. Det är så vi skapar attraktivt boende som gör att fler väljer att leva, verka och bo i Sörmland även om man har arbetet utanför länet. 

Martina Johansson (C), riksdagsledamot för Södermanland

Ämnen du kan följa
Läs mer
Katrineholm

Trodde hon hade giltig biljett – fick böter på bussen

Nyköping

Sörmlandstrafiken tappar miljoner i biljettintäkter

Signerat

Håll turerna tätt för dem som åker kollektivt

Sörmland

Nej, man får inte åka gratis på bussen

Katrineholms kommun

Inga fria bussresor för 65-plussare i sommar

Visa fler