Flens kommun bör inte köpa Malmahedens IP

Malmköping 30 oktober 2019 15:22
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Malmköpings IF anlade 2014 konstgräs som bland annat bekostades med ett banklån. Nu klarar inte klubben sin ekonomi och ägarbolaget står på randen till konkurs.

För att försöka överleva har klubben bett om ett särskilt bidrag från Flens kommun på 290 000 kronor samt erbjudit kommunen att köpa fotbollsanläggningen. Medan bidragsfrågan än så länge hänger i luften har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till köpet.

Tre av utskottets fyra ledamöter – företrädare för S, C och SD – röstade för. Moderaternas ledamot är tveksam och deltog inte i beslutet. På måndag ska hela kommunstyrelsen säga sitt. 

Politikerna bör ta sitt förnuft till fånga och avstå köpet. 

Det är möjligt att Flens kommun vid ett köp klarar sig i förhållande till kommunallagens likställighetsprincip, som säger att kommunen inte får gynna, i det här fallet, en enskild förening utan att det finns sakliga skäl till det. Kanske kan kommunen krysta fram de sakliga skälen, hävda att det är bra att äga centralt belägen mark i Malmköping.

Kommunstyrelsens ordförande, Anders Berglöv (S), säger till tidningen att föreningar behandlas lika då alla kan använda den framtida kommunala idrottsanläggningen. Möjligen kommer han undan med det vid en rättslig prövning.

Men rent förnuftsmässigt är det nonsens. Frågan om köp hade inte varit aktuell om inte klubben hade bett om att bli räddad. Malmköping är en geografiskt onaturlig plats om Flen vill driva en anläggning för fotbollsklubbar i hela kommunen. Och varför köpa nu? Vid en konkurs kan kommunen lägga beslag på anläggningen utan principiella tveksamheter och sannolikt till ett lägre pris.

Malmköpings IF särbehandlas redan. Dess kommunala bidrag sedan 2014 på totalt 210 000 kronor kan jämföras med exempelvis det till fotbollsklubben Hälleforsnäs IF på 80 000 kronor. Ett köp av en fotbollsarena, som i dag har ett bokfört värde på 4,1 miljoner, skulle göra ont värre men också inbjuda andra föreningar att be kommunen om samma typ av brandkårsutryckning i liknande situationer.

Det är förstås mycket beklagligt om Malmköpings IF kraschar. Men det är orimligt att låta en räddningsaktion gå ut över annan kommunal verksamhet och andra klubbar som sköter sin ekonomi.

Alex Voronov

Ämnen du kan följa
Läs mer
Katrineholm

Anrika konditoriet på Köpmangatan i konkurs

Sörmland

Konkurs – då får du lön och så länge får du det

Katrineholm

För ont om tid att hitta efterträdare efter kafékonkurs

Katrineholms kommun

Status quo i Byggtekniks tvist med Kärnhem

Katrineholm

Märkligt affärsupplägg föregick taxikonkurs

Visa fler