Bristande beredskap för kris i kommunen

Det ska vara tryggt och säkert i Katrineholms kommun, står det i kommunplanen. Men beredskapen för extraordinära olyckor, elavbrott och våldsdåd är på flera sätt otillräcklig och behöver höjas.

Katrineholms kommun 21 november 2019 13:09

Det påvisar remissförslaget till risk- och sårbarhetsanalys som kommunens beredskapssamordnare Alexander Jansson har sammanställt. I den urskiljs de 50 just nu största hoten mot invånarnas trygghet och säkerhet.
Syftet med analysen är att öka politikers och tjänstemäns krismedvetenhet och kunskaper. Alla förvaltningar och kommunala bolag har deltagit i arbetet, som gjorts efter en modell från Totalförsvarets forskningsinstitut.

I analysen presenteras sex mardrömsscenarier. Svårast har varit att bedöma sannolikheten för att de skulle inträffa i verkligheten. Till exempel anses det möjligt, men inte särskilt troligt, att kommunen eller tätorten skulle drabbas av totala och långvariga el- eller vattenavbrott.
Mer sannolik är risken för ett allvarligt våldsdåd i skolmiljö, eller att känslig information stjäls eller manipuleras vid ett cyberangrepp på kommunens it-system. Mest sannolik bedöms faran för en utdragen värmebölja, vilket sommaren 2018 varslade om.

Sådana krisers konsekvenser och kommunens förmåga att hantera dem följer en annan analysskala. Den beskriver följderna av de värsta tänkbara händelserna som katastrofala.
Scenariot med en skolskjutning med flera döda och skadade är en sådan. Då kommunen saknar erfarenhet av något liknande, bedöms risken vara stor för handlingsförlamning. Samtidigt ställer en sådan händelse högra krav på krisstöd, krisledning och kriskommunikation.
En annan katastrof vore om elförsörjningen slås ut under flera kalla vinterdagar. Då skulle både enskilda medborgare och samhällsviktiga funktioner drabbas hårt. Skolor och förskolor skulle få stängas, flera äldreboenden evakueras. 

Mobiltelefonin skulle snart slås ut och försvåra kommunens krisledning och samverkan med andra aktörer. Om möjligt ännu värre blir situationen utan tillgång till drivmedel.
Analysen ringar in flera exempel på brister i beredskapen. Kommunens reservkraft räcker inte. Det finns inga depåer för drivmedel eller annat sätt att få tag på fordonsbränsle. Livsmedelslager saknas. Det finns uppenbara brister i krisledning och krisledningsplaner. Brandstationen är inte förberedd för att ta emot kommunens krisledningsgrupp.
Listan är längre men analysen är också rik på åtgärdsförslag. Dessa föreslås samlas i ett paket att koppla till kommunens styrdokument för krisberedskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vingåker

Åtalas för vållande till annans död efter mc-olycka

Katrineholm

Flera fordon i olycka vid Ändebol

Katrineholm

Domstolen ger KD:s politiker kalla handen

Hälleforsnäs

Sökinsats efter skadad hund fick lyckligt slut

Katrineholm

Inget intresse för att ta över konkursat byggföretag

Visa fler