Socialnämnden vill spara inom äldreomsorgen

Det blir ingen minskning av antalet promenader eller utevistelser som biståndsinsats för äldre. Det beslutade socialnämnden på sitt senaste möte.

Vingåker 5 november 2019 06:02

En promenad eller utevistelse varannan vecka som biståndsinsats för äldre – det var ett av förslagen till besparingar som socialförvaltningen lagt fram till nämnden. 

– Men det sa vi nej till. Vi vill ha kvar en promenad varje vecka, som tidigare. Vi får hitta något annat att spara på, sa Robert Skoglund (S), socialnämndens ordförande efter måndagens möte. 

Det var bland annat förslag till ändrade riktlinjer vid biståndsbedömning för äldre som stod på agendan. 

– De ska ju spegla vår ambition och vart vi vill, men det är viktigt att de motsvarar vad vi kan leva upp till och har ekonomiska möjligheter att realisera, menade Robert Skoglund. 

 

Andra förslag till förändringar var nämnden däremot eniga om. 

En sådan förändring blir att vissa insatser, som städning, bara beviljas om alla i hushållet har behov av det. 

– Har man någon annan som kan städa, så får man inte hjälp med städningen, sa han. 

En annan förändring blir att de äldre som har tillsyn nattetid i första hand ska erbjudas trygghetskamera. 

– Vi har haft möjligheten att välja det i ett par år nu. Nu ändrar vi så att det blir förstahandsvalet, sa han. 

Egna timmar ska man kunna ansöka om som tidigare – men med den skillnaden att dessa insatser bara kommer att utföras av privata aktörer, inte av kommunens personal. 

–  Vi behöver vår personal till omvårdnadsdelen. Det här ligger utanför vad kommunen måste erbjuda, förklarade Robert Skoglund. 

En annan ändring gäller om ett par beviljas plats i särskilt boende, trots att bara den ena parten har behov av insatsen. Om den medboende blir ensam kvar har denne inte rätt att behålla platsen på boendet, enligt de nya riktlinjerna. 

Socialnämnden beslutade, trots enigheten i sakfrågan, ändå att skicka tillbaka riktlinjerna för omarbetning. 

 

Socialnämnden beslutade också om en ny policy för hur man ska ställa sig till brukares önskan eller begäran om vilken personal som ska utföra en viss insats. Grundinställningen är att brukaren inte kan förvänta sig att få sådana önskningar uppfyllda, eftersom det inte är en rättighet. 

– Det blev lite diskussion om det här i nämnden, men vi enades om att det ändå var bra. Ibland kommer man till ställen där brukare har orimliga krav. Man ska ha en kvinna eller man, eller man vill inte ha en invandrare, en skåning eller norrbottning. Då tror vi den här policyn är bra. Sedan tror jag att vi kommer att vända ut och in på oss i morgon också för att försöka tillgodose de önskemål som finns, säger han.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Mi Skoog

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Löfven (S) bemöter Katrineholms-Kurirens granskning: "Aldrig varit tal om bortprioriteringar"

Vingåker

Vingåkersföretag föreläggs vite

Vingåker

Sommargäster får hemtjänst i Vingåker

Vingåker

Patient fick vänta halvt år på allvarlig diagnos

Vingåker

Så blir årets "pop up-allsång" i Vingåker

Visa fler