Nytt ungdomsråd föreslås i Vingåker

Vingåker kan få ett nytt ungdomsråd, där barn och unga får uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem. Kommunstyrelsen tar ställning till frågan på sitt nästa möte.

Vingåker 8 november 2019 18:56

I Vingåkers kommun pågår ett arbete med barnkonventionen, som införlivas med svensk lag nästa år. Som en del i det arbetet har kommunen utrett förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsråd. 

Vingåker har haft feriearbetare som tagit fram förslag på hur ett ungdomsråd skulle kunna fungera. Deras förslag har också tagits med i utredningen. 

Muse Alasow, Ifrata Mokonen och Ghidey Kemal går i nian på Slottsskolan och är med i elevrådet. De har också pratat om det nya ungdomsrådet och skulle alla tre kunna tänka sig att vara med, om förslaget blir verklighet. 

– Vi lever i en annan generation än de vuxna och vi tänker helt annorlunda, säger Muse. 

– Vad vuxna tänker att vi vill är inte lika bra som att vi vet vad vi vill,  säger Ifrata. 

Tanken är att ungdomsrådet ska vara en arena för barn och unga att uttrycka sin åsikt i beslut som de är berörda av. Det är även en möjlighet att diskutera viktiga frågor med politikerna och att kunna bidra med ett barn- och ungdomsperspektiv när tjänstemän ska ta fram olika dokument. 

Muse Alasow tycker det är bra om ungdomsrådet ibland träffas tillsammans med vuxna, och ibland själva. 

– Då vågar alla säga vad de tycker, förklarar han. 

Vingåker har tidigare haft ett ungdomsråd, men enligt utredningen rann det ut i sanden när den vuxna person som stöttade rådet slutade sin tjänst och inte ersattes med någon annan. 

Nu är tanken att rådet ska ha stöd av en vuxen, i den mån ungdomarna behöver – en vuxen som också kan vara en länk till politiker och tjänstemän. 

Utredningen kommer fram till att det är viktigt att ungdomarna får verkligt inflytande, för att undvika risken att de tappar engagemanget. Elevrådsrepresentanterna är inne på samma linje. 

– Det är viktigt att de vuxna lyssnar på oss och gör något också, så att man känner att man gör någon skillnad, säger Muse. 

– Om vi har ett förslag och de vuxna säger nej, så är det bra om de motiverar varför det inte går, säger Ifrata. 

Om ungdomsrådet inte får något inflytande kan ungdomarnas förtroende för kommunen påverkas, varnar utredningen för. 

– Då kommer förtroendet för kommunen bli lägre och lägre, tror Ifrata. 

– De måste lyssna på oss. Det ska ju vara ett samarbete. Och det är vår framtid det handlar om, säger Ghidey. 

På sitt möte på måndag ska kommunstyrelsen besluta om man ska införa ett ungdomsråd. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Mi Skoog

Ämnen du kan följa
Läs mer
Katrineholm

Kommunen kan sänka hyror för utsatta företag

Katrineholm

Kritik mot Åsportenavtal: "De mörkar medvetet"

Insändare

Nu har det hänt igen!

Insändare

Ishallen en satsning på folkhälsan

Katrineholm

Coronakrisen tvingar kommunen att spara

Visa fler