Nu har ronder för antibiotika införts i länet

I år har antibiotikaronder startat på sju avdelningar på länets tre sjukhus. Detta för att minska användandet av antibiotika.

Sörmland 19 november 2019 10:02

Antibiotikaronderna går ut på att läkarna på avdelningarna, tillsammans med infektionsläkaren, en gång i veckan går igenom journalerna för de patienter som är inlagda och som har eller planeras att få antibiotika. 

I och med kontrollen tas det ställning till om antibiotikan ska ges i tablettform istället för intravenöst, eller om den till och med ska tas bort. Sedan de fysiska ronderna infördes har fler än 1 000 patienters läkemedel gåtts igenom. I en tredjedel av fallen har det resulterat i att antibiotikabehandlingen ändrats. För dessa fall görs en uppföljande rond via telefon. 

Enligt Region Sörmland visar statistik från Folkhälsomyndigheten att antalet utskrivna recept på antibiotika minskat med omkring 13 procent i Sörmland de senaste två åren. Regionen själva ser de införda ronderna som en av anledningarna till minskningen.

– Det är delvis antibiotikarondernas förtjänst där syftet är att ge bästa möjliga infektionsbehandling med minsta möjliga påverkan på resistensutvecklingen. Vår ambition är att ha antibiotikaronder på samtliga avdelningar på våra tre sjukhus, säger Maria Remén, infektionsläkare på Region Sörmland, i ett pressmeddelande.

Även om antalet utskrivna antibiotikarecept minskat i Sörmland är antibiotikaresistens ett allvarligt och växande hot mot såväl människors som djurs hälsa runt om i världen, enligt världshälsoorganisationen WHO. Nu pågår den årliga antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, för att uppmärksamma problemet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Hälsa och sjukvård

Långtidssjuka med covidsymtom kartläggs

Hälsa och sjukvård

Läkare möter många med utdragna symtom

Signerat

Njut av naturen i sommar - under eget ansvar

Sörmland

Bussresenärer nöjda – innan corona kom

Hälsa och sjukvård

Annorlunda nationaldagsfirande i Frankrike

Visa fler