Under onsdagen nådde Sörmlands media en uppgörelse kring korttidspermittering med de lokala Unionenklubbarna på Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. Personalen på redaktionerna berörs inte av permitteringarna.

– Reklammarknaden har drabbats hårt av covid-19 och för oss har det inneburit annonsavbokningar av betydande belopp, säger Sörmlands medias vd Jenny Hoflund Bergvall.

Hon beskriver oro och ett tufft läge för flera annonsörer, som i sin tur slår hårt på tidningens intäkter i mars och april.  

– Vi har haft en stark start på året och klarat oss väl i jämförelse med många andra tidningar i vår bransch. Permitteringarna är ett sätt att skapa andrum för att undvika varsel och uppsägningar.

Uppgörelsen med Unionen berör 20 medarbetare på Sörmlands medias tre tidningar och innebär att berörd personal från och med 30 mars kommer att arbeta 60 procent.

– Personalkostnaden är en av våra största kostnadsmassor och då får vi försöka bromsa där när intäktstappet är så kännbart som nu. Vi ser åtgärden som en tillfällig lösning och hoppas stå väl rustade när hjulen börjar snurra igen.

Jenny Hoflund Bergvall uppmanar näringsidkare att stötta varandra och vädjar till lokala aktörer att ta en funderare över hur de investerar sina annonspengar.

– Vi ska göra allt för att hjälpa våra lokala företag och våra titlar är väl värda att synas i framför amerikanska jättar som Google och Facebook.