Han börjar sitt nya jobb i mitten av mars och efterträder därmed Monica Hed Johansson på posten som chef för fastighets- och exploa­teringskontoret med cirka 20 anställda. Till kontorets uppgifter hör att köpa och sälja mark, ansvara för skötseln av kommunens jordbruks- och skogsmark samt att teckna olika typer av exploaterings, tomträtts- och arrendeavtal.

– Eskilstuna är i en intressant fas. Vi har flera lokala såväl som globala aktörer som vill verka i Eskilstuna. Vi ser gärna att så många som möjligt kommer hit och bidrar till att utveckla kommunen på ett strategiskt och hållbart sätt, säger Rickard Ålund.

De senaste fem åren har han varit chef på kommunens bygglovsavdelning.

– Det finns en positiv anda i Eskilstuna och jag har en stor framtidstro på vår kommun. Att få verka i en del av landet som är expansiv och dessutom i min egen hemstad tycker jag är oerhört stimulerande, säger Rickard Ålund.

I takt med att Eskilstuna växer råder stor efterfrågan på mark för bostäder, näringsliv och kommunens egna verksamheter.

–Vi står inför stora investeringar i skolor, förskolor och äldreboenden och behöver ha en effektiv lokalförsörjning.  Rickard Ålund är en erfaren chef med god kunskap om stadsbyggnadsprocessen. Han kommer att vara en nyckelperson i dialogen med olika intressenter som vill vara med och utveckla Eskilstuna, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i kommunen.

Vem som ska efterträda Rickard Ålund som bygglovschef är ännu inte klart.